Psychologická metoda výzkumu Studijní příručka

Psychologové studují širokou škálu témat, od vývoje kojenců až po chování sociálních skupin. Psychologové využívají vědeckou metodu ke zkoumání otázek jak systematicky, tak empiricky. Použijte tuto studijní příručku, abyste se seznámili s výzkumným procesem psychologie nebo si ujasnili své dovednosti. Pokud si myslíte, že jste to zvládli, vezměte si naše metody výzkumu psychologie samo-test na kontrolu!

Úvod do výzkumných metod

Prvním krokem v přezkumu by měl být základní úvod do metod výzkumu psychologie .

Psychologické experimenty se mohou pohybovat od jednoduchých až po složité, ale existují některé základní pojmy a pojmy, které by měli pochopit všichni studenti psychologie. Začněte studium tím, že se dozvíte více o různých typech výzkumu, základy experimentálního návrhu a vztahů mezi proměnnými.

Vědecká metoda

Psychologové používají vědeckou metodu ke studiu a výzkumu v psychologii. Základním procesem provádění výzkumu psychologie je otázka, navržení studie, sběr dat, analýza výsledků, dosažení závěrů a sdílení zjištění.

Výběr tématu, výběr výzkumných metod a zjištění, jak analyzovat data, která shromažďujete, může být zastrašující, zvláště pokud máte málo nebo žádný zájem o experimentální metody.

Pokud potřebujete pomoc při přípravě na výzkumný projekt, studium nebo experiment, začněte číst tento článek, který načrtne základní kroky v psychologickém výzkumu .

Korelační metody výzkumu

Korelační studie jsou jedním z hlavních typů psychologického výzkumu. Korelační studie se často používají v psychologickém výzkumu k hledání vztahů mezi proměnnými.

Zatímco korelační studie mohou naznačovat, že existuje vztah mezi dvěma proměnnými, nalezení korelace nedokazuje, že jedna proměnná způsobí změnu v jiné proměnné. Jinými slovy, korelace není rovnováha příčin. Další informace o podtypech korelačních studií, jakož i metodách pozorování a vědeckých průzkumů.

Experimentální metody výzkumu

Jednoduchý experiment je jednou z nejzákladnějších metod určení, zda existuje vztah příčiny a následku mezi dvěma proměnnými. Jednoduchý experiment využívá kontrolní skupinu účastníků, kteří nedostávají žádnou léčbu, a experimentální skupinu účastníků léčby. Experti pak porovnávají výsledky obou skupin, aby zjistili, zda léčba působí. Najděte další informace o částech jednoduchého experimentu a způsobu měření výsledků.

Spolehlivost

Spolehlivost je zásadní součástí platného psychologického testu. Jaká je spolehlivost? Jak to můžeme měřit? Jednoduše řečeno, spolehlivost odkazuje na konzistenci opatření. Test se považuje za spolehlivý, pokud opakovaně získáme stejný výsledek. Další informace o spolehlivosti v psychologických testech.

Doba platnosti

Při určování významu psychologického testu je platnost jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit.

Co přesně je platnost? Jedním z největších problémů při vytváření psychologického testu je, zda skutečně měří, co si myslíme, že měří. Například test by mohl být navržen tak, aby měřil stabilní osobnostní rys, ale namísto toho změřil přechodné emoce vytvořené situačními nebo environmentálními podmínkami. Platná zkouška zajišťuje, že výsledky jsou přesným odrazem rozměru, který prochází hodnocením.

Slovníček pojmů

Níže jsou uvedeny některé klíčové termíny, které byste měli vědět a pochopit o metodách výzkumu psychologie. Strávit nějaký čas studiem těchto termínů a definic před vaší zkouškou.

Aplikovaný výzkum
Základní výzkum
Případová studie
Charakteristika poptávky
Závislá proměnná
Studie dvojitého slepého pokusu
Experimentální metoda
Hlohový efekt
Znamenat
Medián
Režim
Přirozené pozorování
Náhodné přiřazení
Replikace
Selektivní rozmazání