Dětská psychologie, vysvětleno

Kontext a důležité věci, které je třeba zvážit

Dětská psychologie je jedním z mnoha odvětví psychologie a jedním z nejčastěji studovaných specialit. Tato konkrétní pobočka se zaměřuje na mysl a chování dětí od prenatálního vývoje až po dospívání. Dětská psychologie se zabývá nejen tím, jak děti rostou fyzicky, ale také s mentálním, emočním a společenským vývojem.

Historicky byly děti často zobrazovány jednoduše jako menší verze dospělých. Když se Jean Piaget domníval, že děti skutečně myslí jinak než dospělí, Albert Einstein prohlásil, že objev je "tak jednoduchý, že na to mohl myslet jen gén."

Dnes psychologové uznávají, že dětská psychologie je jedinečná a složitá, ale mnozí se liší, pokud jde o jedinečnou perspektivu, kterou berou, když přistupují k vývoji. Odborníci se také liší ve svých odpovědích na některé z větších otázek v dětské psychologii , jako je to, zda včasné zážitky jsou více než pozdější, nebo zda příroda nebo výchova hraje větší roli v určitých aspektech vývoje.

Protože dětství hraje takovou důležitou roli v průběhu zbytku života, není divu, proč se toto téma stalo tak důležitým v psychologii, sociologii a vzdělávání. Odborníci se soustřeďují pouze na mnohé vlivy, které přispívají k normálnímu vývoji dítěte, ale také k různým faktorům, které mohou v dětství vést k psychologickým problémům.

Sebekonem, školou, rodičovstvím, sociálním tlakem a dalšími tématy jsou obrovským zájmem dětských psychologů, kteří se snaží rozvíjet a rozvíjet děti tak, aby byly zdravé a vhodné.

Různé souvislosti dětské psychologie

Když uvažujete o vývoji , co vám napadne? Pokud jste jako většina lidí, pravděpodobně přemýšlíte o vnitřních faktorech, které ovlivňují růst dítěte, jako je genetika a osobní charakteristiky.

Vývoj však zahrnuje mnohem víc než vlivy, které vznikají v rámci jednotlivce. Faktory životního prostředí, jako jsou společenské vztahy a kultura, v níž žijeme, hrají také základní roli.

Některé z hlavních kontextů, které musíme zvážit při analýze dětské psychologie, zahrnují:

Sociální kontext

Vztahy s vrstevníky a dospělými mají vliv na to, jak děti myslí, učí a rozvíjejí. Rodiny, školy a skupiny vrstevníků tvoří důležitou součást společenského kontextu.

Kulturní kontext

Kultura, v níž dítě žije, přispívá hodnotou, zvyky, sdílenými předpoklady a způsoby života, které ovlivňují vývoj po celou dobu života. Kultura může hrát roli v tom, jak se děti týkají svých rodičů, druhu vzdělání, které dostávají, a druhu poskytované péče o děti.

Sociálně-ekonomický kontext

Sociální třída může také hrát důležitou roli v rozvoji dítěte. Sociálně-ekonomický status (často zkráceně jako SES) je založen na řadě různých faktorů, včetně toho, kolik lidí má vzdělání, kolik peněz získá, jakou práci mají a kde žijí. Děti v domácnostech s vysokým socioekonomickým postavením mají tendenci mít větší přístup k příležitostem, zatímco ti z domácností s nižším socioekonomickým postavením mohou mít méně přístup k takovým věcem, jako je zdravotní péče, kvalitní výživa a vzdělání.

Tyto faktory mohou mít zásadní dopad na dětskou psychologii.

Nezapomeňte, že všechny tři tyto kontexty neustále pracují. Zatímco dítě může mít méně příležitostí kvůli nízkému socioekonomickému postavení, obohacení sociálních vztahů a silných kulturních vazeb může pomoci tuto nerovnováhu napravit.

Důležité věci, které je třeba zvážit o dětské psychologii

Dětská psychologie zahrnuje širokou škálu témat od genetických vlivů na chování ke společenským tlakům na vývoj. Níže jsou jen některé z hlavních témat, které jsou nezbytné pro studium dětské psychologie:

Dětští psychologové se mohou specializovat na pomoc dětem při řešení konkrétních problémů týkajících se vývoje, nebo mohou mít obecnější přístup. V obou případech se tito odborníci snaží pomoci dětem překonávat potenciální problémy a růst tak, aby vedli ke zdravým výsledkům. Například dětští psychologové by se mohli zaměřit na to, jaká nastavení a postupy péče o děti vedou k nejlepším psychologickým výsledkům nebo že mohou pracovat s dětmi, aby jim pomohly rozvíjet myšlení růstu.

Závěrečné myšlenky

Pochopení toho, co dělá děti klíšťat, je obrovský úkol, takže studium dětské psychologie je široké i hluboké. Konečným cílem této oblasti je studium mnoha vlivů, které kombinují a vzájemně ovlivňují, aby pomohly dětem, které jsou, a aby tyto informace využily ke zlepšení rodičovství, vzdělávání, péče o děti, psychoterapii a dalších oblastí zaměřených na prospěch dětí. Tím, že mají pevné porozumění, jak děti roste, myslí si a chovají se, rodiče a profesionálové pracující s dětmi mohou být lépe připraveni pomoci dětem, které jsou jim v péči.