Co je abnormální psychologie?

Abnormální psychologie je odvětví psychologie, která se zabývá psychopatologií a abnormálním chováním, často v klinickém kontextu. Termín zahrnuje širokou škálu poruch, od deprese až po obsedantně-kompulzivní poruchu (OCD) až po poruchy osobnosti. Poradci, klinickí psychologové a psychoterapeuti často pracují přímo v této oblasti.

Porozumění Abnormální psychologii

Abychom porozuměli abnormální psychologii, je nezbytné nejprve porozumět tomu, co máme na mysli termínem "abnormální". Na povrchu je zřejmý význam; abnormální znamená něco, co je mimo normu.

Mnoho lidského chování může následovat to, co je známé jako normální křivka. Když se podíváme na tuto zvonovitou křivku, většina jednotlivců je shlukována kolem nejvyššího bodu křivky, která je známá jako průměr. Lidé, kteří padnou velmi daleko na obou koncích normální křivky, mohou být považováni za "abnormální".

Je důležité si uvědomit, že rozdíly mezi normálními a abnormálními nejsou synonymem dobrého nebo špatného. Zvažte charakteristiku, jako je inteligence. Osoba, která spadá na velmi horní konec křivky, by odpovídala naší definici abnormálního; tato osoba by také byla považována za génius . Je zřejmé, že to je příklad, kdy spadnutí mimo normy je vlastně dobrá věc.

Když se zamyslíte nad abnormální psychologií, namísto toho, abyste se soustředili na rozdíl mezi normálními a abnormálními, zaměřte se místo toho na úroveň utrpení nebo narušení, které by mohlo způsobit znepokojující chování.

Pokud chování způsobuje problémy v životě člověka nebo je narušeno jinými lidmi, pak by to bylo "abnormální" chování, které může vyžadovat nějaký druh intervence v oblasti duševního zdraví.

Perspektivy v abnormální psychologii

Existuje řada různých pohledů používaných v abnormální psychologii. Zatímco někteří psychologové nebo psychiatři se mohou soustředit na jediný pohled, mnozí odborníci na duševní zdraví používají prvky z několika oblastí, aby lépe porozuměli psychickým poruchám a léčili je.

Tyto perspektivy zahrnují:

Druhy psychologických poruch

Psychické poruchy jsou definovány jako vzorce behaviorálních nebo psychologických symptomů, které ovlivňují více oblastí života. Tyto duševní poruchy vytvářejí strach pro osobu, která prožívá příznaky.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch publikuje Americká psychiatrická asociace (APA) a je používán profesionály v oblasti duševního zdraví pro různé účely. Příručka obsahuje seznam psychiatrických poruch, diagnostických kódů, informace o prevalenci každé poruchy a diagnostické kritéria.

Některé z kategorií psychických poruch zahrnují:

Porozumění abnormalitám může zlepšit život

Abnormální psychologie se může zaměřit na atypické chování, ale jeho důrazem není zajistit, aby všichni lidé zapadli do úzké definice "normální". Ve většině případů se zaměřuje na identifikaci a léčbu problémů, které mohou v některých aspektech života jednotlivce způsobit utrpení nebo poškození. Lepším pochopením toho, co je "abnormální", mohou výzkumníci a terapeuti přicházet s novými způsoby, jak pomoci lidem žít zdravější a plnohodnotnější život.