Jean Piaget Citáty

Jean Piaget byl švýcarský vývojový psycholog a genetický epistemolog. Prostřednictvím studií vlastních tří dětí rozvíjel Piaget teorii kognitivního vývoje, který popsal řadu fází intelektuálního vývoje, které děti procházejí, když dospívají. Před Piagetem lidé měli tendenci myslet na děti jako na malé verze dospělých.

Jeho práce představila myšlenku, že myšlení dětí bylo zásadně odlišné od myšlení dospělých.

O genetické epistemologii

Na vzdělávání

Kognitivní vývoj

Na inteligenci