5 Věcí, které byste měli vědět o sociální psychologii

Základní koncepty sociální psychologie

Sociální psychologie je odvětví psychologie, které se týká toho, jak nás sociální jevy ovlivňují a jak lidé interagují s ostatními. Způsob, jakým se vnímáme ve vztahu ke zbytku světa, hraje důležitou roli v našich volbách, chováních a přesvědčeních. Naproti tomu názory ostatních ovlivňují naše chování a způsob, jakým se na nás díváme.

Koncepty sociální psychologie, které byste měli pochopit

Pochopení sociální psychologie může být užitečné z mnoha důvodů. Za prvé, můžeme lépe porozumět tomu, jak skupiny ovlivňují naše volby a činnosti. Dále nám také umožňuje získat větší ocenění toho, jak naše sociální vnímání ovlivňuje naše interakce s ostatními lidmi.

Existují některé základní aspekty společenského chování, které hrají velkou roli v našich činnostech a jak vidíme sami sebe.

1.Sociální chování je cílené.

Naše interakce slouží cílům nebo splňují potřeby. Některé společné cíle nebo potřeby zahrnují potřebu sociálních vazeb, touhu pochopit sebe a druhé, přání získat nebo udržet status nebo ochranu a potřebu přilákat společníky.

2. Interakce mezi jednotlivcem a situací pomáhá určit výsledek.

Abychom plně pochopili, proč lidé dělají to, co dělají, je důležité se podívat na jednotlivé charakteristiky, situaci a kontext a vzájemné působení těchto dvou proměnných.

V mnoha případech se lidé chovají velmi odlišně v závislosti na situaci. Například někdo, kdo je obvykle klidný a rezervovaný, může být mnohem více odchodem, když je umístěn v nějakém druhu vedoucí úlohy. Dalším příkladem je, jak lidé někdy chovají různě ve skupinách, než kdyby byli sami.

Environmentální a situační proměnné hrají důležitou roli a mají silný vliv na naše chování.

3. Lidé stráví spoustu času vzhledem k sociálním situacím.

Naše sociální interakce nám pomáhají vytvářet naše vlastní pojetí a vnímání. Jednou z metod tvorby vlastního pojetí je odrážející proces hodnocení, ve kterém si představujeme, jak nás ostatní vidí. Další metodou je proces sociálního srovnání, při němž zvažujeme, jak se vyrovnáváme s ostatními lidmi v naší skupině.

Někdy se zabýváme sociálním srovnáváním, kde se hodnotíme proti lidem, kteří jsou nějakým způsobem lepší než my. V jiných případech bychom se mohli zapojit do společenského srovnání dolů, kde kontrastujeme s vlastními schopnostmi s jinými, kteří jsou méně schopní.

4. Také analyzujeme a vysvětlujeme chování lidí kolem nás.

Jedním společným jevem je potvrzení očekávání , kdy máme tendenci ignorovat neočekávané atributy a hledat důkazy, které potvrzují naše preexistující víry o ostatních. To pomáhá zjednodušit náš názor na svět, ale také skýtá naše vnímání a může přispět k stereotypům. Pokud například očekáváte, že se lidé chovají určitým způsobem, můžete se podívat na příklady, které potvrzují vaše přesvědčení a současně ignorují důkazy, které jsou v rozporu s vašimi stávajícími názory.

5. Často věříme, že chování člověka je dobrým ukazatelem jejich osobnosti.

Další vliv na naše vnímání ostatních lidí lze vysvětlit teorií korespondenčních závěrů. K tomu dochází, když se domníváme, že činy a chování druhých odpovídají jejich úmyslům a osobnostem. Například, když uvidíme ženu, která pomáhá starší osobě překonat ulici, můžeme předpokládat, že je laskavá osoba.

Zatímco chování může být v některých případech informativní, zvláště když jsou akce osoby úmyslné, může to být také zavádějící. Pokud máme s někým nějakou omezenou interakci, chování, které vidíme, může být atypické nebo způsobené specifickou situací spíše než hlavními dispozičnými charakteristikami osoby.

V předchozím příkladě by žena mohla pomáhat starší osobě, protože byla zaměstnána, aby tak učinila místo toho, aby ji z lásky srdce.

Proč studovat sociální psychologii je důležité

Dozvědět se více o sociální psychologii může obohatit vaše chápání sebe a světa kolem vás. Tím, že se dozvíte více o tom, jak lidé vidí ostatní, jak se chovají ve skupinách a jak se vytvářejí postoje, můžete získat větší ocenění toho, jak sociální vztahy ovlivňují individuální fungování.