Výhody terapie skupin PTSD

Pokud jde o hledání léčby PTSD (nebo jakékoliv jiné psychologické obtíže), můžete se ptát, jestli by bylo užitečné navštěvovat skupinovou terapii. Existuje mnoho výhod pro účast na skupině a v mnoha případech může být skupinová terapie stejně užitečná jako individuální terapie . Některé výhody skupinové terapie jsou uvedeny níže.

Validace

Hlavním přínosem skupinové terapie je validace.

Tím, že jste ve skupině s řadou lidí, kteří se potýkají se stejným problémem, můžete vidět, že nejste sami ve svých boji. Navíc se můžete dozvědět, že někteří lidé ve skupině se těžko vyrovnávají se stejnými potížemi, jako jsou problémy se vztahem, užívání drog , potíže se spánkem nebo impulzivní chování .

Navíc někdy může být pro člověka bez PTSD obtížné pochopit, co někdo s PTSD prochází. Mohou mít těžké pochopit, jak obtížné je zvládnout myšlenky a pocity z minulé traumatické události. V skupinovém nastavení mohou však ostatní lidé s PTSD lépe rozpoznat a potvrdit to, čím procházíte, protože měli velmi podobné zkušenosti.

Učení se od ostatních

Další výhodou skupinové terapie je možnost naučit se ze zkušeností druhých. Můžete slyšet o tom, jaké strategie vyrovnávání se ukázalo jako účinné pro jiné lidi a jaké strategie vyrovnávání nebyly účinné.

Můžete se také naučit nové způsoby řešení problému ve vašich vztazích nebo v práci. Tím, že jste ve skupině, můžete být vystaveni jiným pohledům na vaše problémy, které jste možná nikdy neuvažovali.

Kromě toho můžete využít zkušenosti jiných, kteří žijí s PTSD po delší časové období nebo kteří se zotavili z účinků PTSD.

Dále, prostě tím, že jste ve skupině, můžete se naučit některé lepší způsoby interakce nebo vztahu k ostatním. Můžete také vyzkoušet a procvičovat některé nové dovednosti (například komunikační dovednosti), než je budete používat s lidmi mimo skupinu.

Můžete pomoci ostatním

Stejně, jak se můžete učit od ostatních, vaše zkušenosti s léčbou PTSD mohou také prospívat dalším lidem ve skupině. Bytí schopné pomáhat druhým může zvýšit vaše sebevědomí, stejně jako vaše přesvědčení ve své vlastní schopnosti vyrovnat se s příznaky PTSD . Existuje také nějaký výzkum, který naznačuje, že pomoc druhým je silným prediktorem toho, kdo se zotavuje z PTSD.

Sociální podpora

Nakonec skupinová terapie poskytuje vynikající způsob, jak získat sociální podporu od ostatních. Bylo znovu a znovu zjištěno, že nalezení podpory od ostatních může být hlavním faktorem při pomoci lidem překonat negativní účinky traumatické události a PTSD. Skupinové nastavení vám může poskytnout příležitost k rozvoji podpůrných, důvěřivých a zdravých vztahů s ostatními lidmi.

Skupinová terapie versus individuální terapie

Stejně jako skupinová terapie má mnoho výhod, může mít také některé nevýhody. Za prvé, ve skupinové terapii nedostáváte úroveň individuální pozornosti, kterou byste dostávali od individuálního terapeuta.

Kromě toho v skupinovém nastavení pravděpodobně nebudete schopni diskutovat o určitých problémech tak hluboce, jako byste při individuální terapii.

Skupinová terapie má také pravidla určená vedoucím skupiny. To může znamenat, že některá témata jsou mimo limity, aby se chránili členové skupiny a ujistili se, že skupina je bezpečným místem. Členům skupiny například nemusí být dovoleno detailně diskutovat o jejich traumatické události, aby se zabránilo spuštění dalších členů skupiny.

Proto, když přijde čas hledat terapii pro vaše PTSD, je důležité myslet na to, co byste chtěli dosáhnout v terapii.

Důležité je také přemýšlet o tom, jaké nastavení (individuální versus skupina) bude nejlepší pro splnění vašich potřeb. V některých případech se společná skupinová i individuální terapie používají.

Stejně jako při hledání terapeuta pro individuální terapii je důležité být spotřebitelem a co nejvíce výzkumu. Tímto způsobem můžete zajistit, že nejlépe vyhovuje vašim potřebám a cílům.