Sebe-sledování léčby pro PTSD

Jednoduchá praxe, která přináší povědomí o vašich emocích

Samokontrola je způsob, jak pomoci zvládat posttraumatickou stresovou poruchu ( PTSD ) tím, že uvedete do povědomí své myšlenky a pocity. Uvažujme o tom ještě jeden nástroj ve své sadě nástrojů PTSD.

Samokontrola může být důležitá dovednost pro osoby s PTSD. Zde je důvod, proč: My jsme všichni tvorové zvyku. Často jdeme o našem dni, aniž bychom si uvědomovali, co se děje kolem nás.

To může být užitečné v některých situacích, ale jindy tento nedostatek vědomí může vyvolat pocit, jako by naše myšlenky a emoce byly zcela nepředvídatelné a nezvládnutelné.

Nemůžeme skutečně řešit nepříjemné myšlenky a pocity - důležitou součást řešení traumatu - aniž bychom si nejprve uvědomovali, jaké situace vyvolávají tyto myšlenky a pocity. Samokontrola je jednoduchý způsob, jak zvýšit toto uvědomění.

Přečtěte si o této jednoduché a přesto důležité dovednosti.

Jak se auto-monitorovat pro PTSD

Postupujte podle těchto kroků a vytvořte pracovní list, který vám pomůže sledovat, jak se cítíte v různých situacích.

  1. Zadejte nebo zapište formulář s vlastní kontrolou a vytvořte dostatečné množství kopií po dobu nejméně jednoho týdne. V horní části stránky vytvořte pět sloupců s označením: datum a čas; situace; myšlenky; emoce; fyzické pocity.
  2. Udržujte tento formulář s sebou po celý den. Kdykoli zažijete nepříjemné nebo nepohodlné myšlení nebo pocit, vyjměte formulář a vyplňte ho.
  1. Nejprve napište datum a čas.
  2. Pak napište situaci, ve které se nacházíte. Například, kdy se objevily tyto nepříjemné myšlenky a pocity. Byl jste zapojen do rozhovoru? Přemýšlela jste o něco z minulosti? Stručně popište tuto situaci.
  3. Jakmile popíšou situaci, napiš si myšlenky, které máš.
  1. Pak napište emoce, které máte pocit. Slova, která můžete použít k popisu vašich emocí, mohou být: šílená, smutná, rozčilená, hněv, dolů, úzkost, strach, vina, hanba, rozpaky, žárlivost atd.
  2. Nyní zapište fyzické pocity , které zažíváte. Například, vaše srdeční frekvence urychlit? Prožíváte svalové napětí? Cítíte se příjemně nebo je váš žalud rozrušený?
  3. Může být užitečné také posoudit, jak intenzivní nebo rozrušující se tyto myšlenky, emoce a fyzické vnímání jsou klasifikovány na stupnici od 1 (bez potíží / ne intenzivní) do 10 (velmi úzkostné / intenzivní).

Vyzkoušejte samočinné sledování alespoň týdně a zjistěte, zda můžete zvýšit své povědomí o tom, jaké situace přinášejí pro vás určité myšlenky a pocity.

Užitečné rady pro sebe-monitorování pro PTSD

Jakmile vyplníte své pracovní listy pro vlastní monitorování, může vám být užitečné následující rady: