Pozitivní výztuž a kondicionér obsluhy

Pozitivní výztuž lze použít k výuce nového chování

Při kondicionování operátorů pozitivní výztuž zahrnuje přidání posilujícího podnětu následkem chování, které způsobí, že chování bude v budoucnu pravděpodobnější. Když po akci přijde příznivý výsledek, událost nebo odměna, bude tato konkrétní reakce nebo chování posíleny.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak si pamatovat pozitivní výztuž, je přemýšlet o tom, že se něco přidává .

Přemýšlením o tom v těchto termínech může být snadnější identifikovat reálné příklady pozitivní výztuže.

Někdy se pozitivní výztuž vyskytuje zcela přirozeně. Například, když držíte dveře otevřené pro někoho, můžete dostat chválu a děkuji. Toto potvrzení slouží jako pozitivní výztuha a může zvýšit pravděpodobnost, že budete v budoucnu držet dveře otevřené pro lidi.

V ostatních případech se někdo může rozhodnout, že použije pozitivní výztuhu velmi záměrně, aby mohl trénovat a udržovat určité chování. Zvířecí trenér, například, může odměnit psa s léčbou pokaždé, když zvíře třese trenérskou ruku.

Příklady pozitivní výztuže

Existuje mnoho příkladů pozitivního posilování v akci. Zvažte následující příklady:

Můžete určit pozitivní výztuž v každém z těchto příkladů? Lyžařský instruktor nabízející chvilku, zaměstnavatel poskytne bonus a učitel poskytující bonusové body jsou všechny pozitivní posilovače.

V každé z těchto situací je výztuž přídavným podnětem, ke kterému dochází po chování, což zvyšuje pravděpodobnost, že se chování v budoucnu objeví znovu.

Důležité je poznamenat, že pozitivní posilování není vždy dobrá věc. Například, když se dítě v obchode špatně vypořádá, někteří rodiče by jim mohli věnovat zvláštní pozornost nebo dokonce koupit dítě hračku. Děti se rychle učí, že tím, že jedou ven, mohou získat rodičovu pozornost nebo dokonce získat objekty, které chtějí. V podstatě rodiče posilují špatné chování.

V tomto případě by bylo lepším řešením použití pozitivní výztuže, když dítě vykazuje dobré chování. Místo odměňování špatného chování by rodiče chtěli počkat, dokud se dítě nebude dobře chovat, a pak odměňovat toto dobré chování s chválou, léčbou nebo dokonce s hračkou.

Různé typy pozitivních zesilovačů

Existuje mnoho různých typů posilovačů, které lze použít ke zvýšení chování, ale je důležité si uvědomit, že typ posilovače závisí na jednotlivci a situaci. Zatímco zlaté hvězdy a žetony mohou být velice účinným zesilovacím nástrojem pro druhý stupeň, nebudou mít stejný účinek na vysokou školu nebo vysokoškoláka.

Kdy je pozitivní zpevnění nejúčinnější?

Při správném použití může být pozitivní výztuž velmi efektivní. Podle kontrolního seznamu chování, který publikuje Utah State University, je pozitivní posílení nejúčinnější, když se objeví ihned po chování. Pokyny doporučují, že výztuž by měla být prezentována nadšeně a měla by se vyskytovat často.

Kromě typu použitého výztuže může mít rozvrh prezentace také významnou úlohu v síle odezvy. Tyto plány zesílení mohou mít silný vliv na to, jak silně je odpověď a jak často se vyskytuje.

Slovo z

Pozitivní výztuž může být vhodným nástrojem pro učení, pokud je používán vhodným způsobem. Někdy se tento typ učení objevuje přirozeně prostřednictvím normálních interakcí s prostředím. V ostatních případech mohou lidé používat tuto behaviorální techniku ​​k tomu, aby pomohli učit nové chování. Některé důležité věci, které je třeba vzít v úvahu při použití pozitivní výztuže, zahrnují typ posilovačů, které budou použity, a plán, který bude použit k výcviku nového chování.

> Zdroje:

> Coon, D & Mitterer, JO. Úvod do psychologie: Brány k mysli a chování. Belmont, CA: Wadsworth Learning Learning; 2010.

> Salkind, NJ & Rasmussen, K. Encyclopedia of Educational Psychology, svazek 1. Thousand Oaks, CA: Publikace SAGE; 2008.