Jak může psychologické hodnocení pomoci vašemu znepokojenému dospívajícímu

Potíže, že váš problémový dospívající dostanete psychologické hodnocení, může být důležitým krokem k získání správné pomoci pro váš dospívající.

Co je psychologické hodnocení?

Psychologické hodnocení je důkladný proces hodnocení a screeningu podávaného adolescentním psychologem. Metody použité pro hodnocení budou záviset na vašich teenových potřebách. Může se skládat z řady formálních nebo strukturovaných psychologických nebo neuropsychologických testů, jakož i klinických rozhovorů určených k identifikaci a popisu emočních, behaviorálních nebo učebních problémů, které mohou přispět k problémům, které vaše dítě trpí.

Proces trvá několik hodin a je dokončen během několika různých zasedání. Psychologické hodnocení by mělo být zváženo v případech, kdy existuje nejistota ohledně důvodů, proč váš dospívající má problémy s náladou, chováním nebo učením.

Úloha psychologa, která provádí hodnocení, je podobná detektive hledající stopy k vyřešení záhady. Čím více poznámek lze identifikovat, tím více informací budete muset pochopit, co se děje se svým dospívajícím a rozhodnout se, jaké možnosti jsou nejvhodnější pomáhat jim.

Jaké informace mohou poskytnout psychologické hodnocení?

Psychologické hodnocení může poskytnout užitečné informace o vašem dospívajícím, aby zahrnovalo:

Zvažte klady a zápory z hodnocení Vašeho dospívače

Vzestup psychologického hodnocení je cennou informací, kterou může poskytnout. Nevýhodou je čas a náklady. Někdy je nejlepším způsobem, jak toto testování dokončit, přes školní čtvrť nebo jako součást počátečního procesu hodnocení, kdy je dospívající zařazen do rezidenčního léčebného programu .

Počet potřebných testů se liší, takže může být užitečné počítat s počáteční konzultací s adolescentním psychologem, abyste zjistili, jaké testy jsou doporučovány, a celkové náklady a čas.

Psychologické hodnocení může být důležitým krokem k tomu, abyste pomohli lépe zvládnout problémy, které vaše dítě trpí. Může být užitečné poskytnout podrobné informace, které vám pomohou při rozhodování o tom, jaké kroky je třeba podniknout při získávání odborné pomoci vašim dospívajícím.