Jak může člověk zvýšit sebevědomí

Sebedůvěra vyžaduje pozitivní sebeobrábění . Vlastní obraz je druh mentálního obrazu, který všichni máme o sobě. Jeden způsob, jak přemýšlet o vlastním obrazu, je z hlediska toho, co je "skutečné" a co je "ideální". Mnoho lidí má cíle přesunout své "skutečné" já tak blízko k jejich "ideálnímu" sebe, jak mohou. Například "skutečný" narazíte na vaše slova, když se setkáte s šéfem, zatímco "ideální", jste chladní, sebevědomí a artikulovaní.

Problémy mohou nastat, když lidé tvrdě usilují o to, aby se přizpůsobili ideálnímu pohledu na sebepoznání a to může znamenat, že podhodnocují své skutečné vlastnosti. Pěkný chlapík pak těžko pokárá lidi, když se nedostaví, a přísný chlápek možná nedokáže poslouchat ostatní a odměnit názory odlišné od jejich vlastních. To může také vést ke stresu, protože osoba je vědomě as určitou snahou hraje roli.

Osobní obraz osoby nemusí být zdaleka přesný. Váš otec může například stanovit velmi vysoké standardy pro to, abyste se stali profesionálním sporitelem. Z jakéhokoli důvodu jste nedosáhli tohoto standardu a to vás vede k tomu, že jste špatný ve sportu, a to i přesto, že jste skutečně docela dobrý. Jedna špatná zkušenost se může dokonce rozšířit i do jiných oblastí vašeho života, takže začnete věřit, že jste ve většině věcí chudí.

Způsoby, jak zvýšit sebevědomí

Zde jsou způsoby, jak zvýšit sebevědomí: