Psychiatrická hospitalizace pro potíže s dospívajícími

Jak psychiatrické nemocnice pomáhají dospívajícímu v krizi

Psychiatrické nemocnice poskytují dospívajícím nejvyšší úroveň léčby a jsou určeny k krátkodobé stabilizaci závažných problémů duševního zdraví. Prostředí v nemocnici poskytuje uzavřené prostředí s neustálým klinickým dohledem, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

Kdy je psychiatrická nemocnice potřebná?

Podobně jako nemocnice pro fyzické problémy, psychiatrická nemocnice je připravena řešit změny nálady nebo chování, které se náhle objevují a vyžadují intenzivní strukturu a zásah, aby dospívající byl bezpečný.

Situace, kdy dospívající může vyžadovat hospitalizaci, zahrnuje pokus o sebevraždu, který ohrožuje někoho se zbraňou, halucinace, nekontrolovatelné fyzické zuřivosti nebo manické epizody. Mladiství vyžadují odlišnou léčbu od dospělých. Takže je důležité, aby dospívající mládež byla umístěna na adolescentní jednotku, kde je personál trénován v jednání s mladšími pacienty.

Léčba v adolescentní psychiatrické léčebně

Dvě nejdůležitější věci, které je třeba vědět o psychiatrických léčebnách, jsou:

  1. Léčba je rychlá a intenzivní.
  2. Délka pobytu bude velmi krátká, obvykle několik dní.

Nemocnice pro problematiku duševního zdraví mají za úkol pečlivě vyhodnotit krizi, rychle reagovat na stabilizaci dospívajících a vypracovat plán pokračující péče.

Komplexní hodnocení začíná v době přijetí a je dokončeno rozhovorem s dospívajícími, členy rodiny a duševním zdravím či odborníky z oblasti školství, kteří pracují s dospívajícím a mohou poskytnout příslušné informace.

Toto posouzení se zabývá předchozími problémy s náladou nebo chováním, užíváním léků nebo alkoholu, předchozí léčbou, fyzickým onemocněním nebo symptomy a rodinnou anamnézou duševních chorob.

Nemocnice používají ošetřovací tým s rozsáhlým personálem profesionálně vyškoleného personálu. Mezi členy týmu mohou patřit psychiatři, psychologové, poradci pro zneužívání návykových látek, terapeuti, sociální pracovníci, zdravotní sestry, terapeuti z aktivit, učitelé a další.

Odborníci z každé disciplíny zhodnotí dospívající a doporučí léčbu jak v nemocnici, tak po vypuštění.

Zatímco v nemocnici se dospívající účastní řady denních strukturovaných aktivit, které zahrnují:

Plánování výdajů

Plánování výdajů se týká konkrétních plánů pro následnou péči nebo následnou léčbu, na níž se dospívající účastní při opuštění nemocnice. V závislosti na tom, jak dobře dospívající reaguje na léčbu v nemocnici, budou doporučovány následné programy. Někteří dospívající si mohou vyžádat ošetření na pobyt, zatímco jiní mohou využít denní léčbu.

Pokud léky a snahy o stabilizaci vytvářejí významné změny, může být vhodná nižší úroveň péče, jako je alternativní škola nebo intenzivní ambulantní terapie .

Jakmile jsou příčiny krize identifikovány a dospívající považuje ošetřující psychiatr a nemocniční personál za stabilní, správce případů bude pracovat na plánu udělování absolutoria.

Správce případů spolupracuje s rodiči při vytváření služeb následné péče.

Poskytnou se doporučení terapeuti, psychiatrům nebo jiným poskytovatelům služeb. Správce případu zpravidla nastaví následná schůzky, aby zajistila, že dospívající zůstane zdravá, jakmile bude propuštěna domů.

Někdy se rodiče cítí jako dospívající z nemocnice. Oni se obávají, že jejich dospívající se nedostalo dostatečně, nebo se obávají, že bezpečnostní otázky nejsou zcela vyřešeny.

Bohužel krátké pobyty jsou skutečností psychiatrických nemocnic. Jsou drahé a jsou určeny k hodnocení dospívajících, ke stabilizaci krize a poskytnutí odborných znalostí, které pomáhají přechodu dospívajícího do méně intenzivního programu.

Takže je důležité, abyste se ujistili, že máte jasnou představu o tom, jak vaše dospívající pokyny k vyprázdnění dělají. Je důležité sledovat průběžnou práci s poskytovateli služeb, aby vaše dospívající psychicky zdravé.