Rizikové faktory spojené s násilím dospívajících

Bohužel, v daný den ve městech po celém světě, je pravděpodobné, že najde alespoň jeden příběh ve zprávách o tom, že dospívající se chová násilně. Ať už jde o gangový boj nebo násilný čin proti cizince, důvody násilí se liší.

Docela často existuje řada faktorů, které se spojují, aby se zvýšila pravděpodobnost, že dospívající se stane násilným.

Individuální rizikové faktory

Pedagogické rizikové faktory

Rizikové faktory Společenství

Rodinné rizikové faktory

Sociální rizikové faktory

Získání nápovědy pro násilný mladík

Pokud vidíte známky násilí, je důležité okamžitě vyhledat pomoc pro vaše dospívající.

Dokonce mírnější případy agrese, jako je bít mladšího sourozence nebo ničení majetku účelově, by neměly být ignorovány. Násilí se může časem zhoršovat, pokud zůstane neadresováno.

Pokud máte obavy, poraďte se s lékařem svého dospívače. Váš dospívající lékař může doporučit léčbu profesionálem v oblasti duševního zdraví. Léčení chování nyní může snížit pravděpodobnost, že se dospívající mládež stane násilným dospělým.

Zdroje:

Oddělení zdravotnictví a lidských služeb (2001). Násilí mládeže: zpráva generálního chirurga .

> Centra pro kontrolu a prevenci nemocí: násilí mládeže