NIAAA fondy výzkumu alkoholu a alkoholismu

Výzkum vyhledává způsoby léčby poruch užívání alkoholu

S podporou NIAAA vědci v lékařských centrech a univerzitách v celé zemi studují alkoholismus. Cílem tohoto výzkumu je vyvinout efektivnější způsoby léčby a prevence problémů s alkoholem.

Dnes NIAAA financuje přibližně 90 procent veškerého výzkumu alkoholismu ve Spojených státech. Některé z těch vzrušujících vyšetřování zahrnují:

Předcházení problémům s alkoholem

Kromě těchto snah je NIAAA sponzoring slibného výzkumu v dalších důležitých oblastech, jako je syndrom fetálního alkoholu, účinky alkoholu na mozek a jiné orgány, aspekty prostředí pijáků, které mohou přispět k zneužívání alkoholu a alkoholismu , související problémy a nové léčebné techniky.

Společně tyto vyšetřování pomohou zabránit problémům s alkoholem; identifikovat zneužívání alkoholu a alkoholismus v předchozích fázích; a zpřístupnit nové, účinnější léčebné přístupy pro jednotlivce a rodiny.

Výzkumy výzkumu NIAAA

Od roku 1970 je NIAAA vedoucí federální agenturou odpovědnou za vědecký výzkum o alkoholu a jeho účincích. Mezi klíčové příspěvky agentury patří: