Lidské chování a evoluční psychologie

Evoluční psychologové věří v přirozený výběr

Evoluční psychologie je způsob myšlení o lidském chování a zahrnuje důsledky evoluce.

Zástupci tohoto psychologického přístupu předpokládají, že naši předci čelili problémům a vyvinuli způsoby řešení těchto problémů. Prostřednictvím procesu přirozeného výběru získali ti, kteří přijali řešení, výhodu, jako je lepší zdravotní stav nebo delší život, což jim umožňuje produkovat více potomků.

Evoluční psychologové se snaží vysvětlit emoce, myšlenky a chování lidí prostřednictvím objektivu přirozeného výběru založeného na teorii evoluce Charlese Darwina prostřednictvím přirozeného výběru, stejně jako evoluční biologové, když chtějí vysvětlit fyzikální rysy organismu.

Nejúspěšnější řešení, která naši předchůdci lovci a sběrači uplatnili, se vyvinuly do základních instinktů. Už nemusíme vědomě přemýšlet o jistém chování, protože prostě "přijdou přirozeně." Toto chování je zpomalováno vstupem z naší kultury, rodiny a jednotlivých faktorů, ale základní chování je instinktivní.

Pět principů

Pro evoluční psychologa je vědou psychologie větev biologie. Existuje pět základních principů evoluční psychologie:

  1. Váš mozek je fyzický systém, který vás naučí chovat se způsobem, který je vhodný pro vaše prostředí.
  2. Přirozená selekce navrhla neurální obvody ve vašem mozku, což vám pomáhá řešit problémy vhodným způsobem.
  1. Většinou nevíte o procesech neuronového obvodu a spoléháte se na vědomí, které vás vede, což může být zavádějící. To znamená, že si vědomě uvědomujete závěry vyplývající ze složitých neuronových obvodů, ale nikoli proces.
  2. Neurální obvody se specializují na řešení různých adaptivních problémů. Například obvody zapojené do vidění nejsou stejné jako u zvracení.
  1. Vaše lebka je moderní, ale vaše mysl je stále v kamenném věku, když jsme byli všichni lovci a sběrači.

Evoluční psychologie vysvětluje jednoduché témata

Na své nejzákladnější úrovni vysvětluje evoluční psychologie poměrně jednoduché témata. Společným příkladem je získávání jazyků.

Všichni lidé, za předpokladu, že máte normální fyzickou strukturu, jsou schopni učit jazyk. V určitém okamžiku v dějinách rozvinul časný člověk jazykové dovednosti, které přesahovaly a ukazovaly. Schopnost komunikovat složité myšlenky byla důležitá pro přežití, a tak se rozvíjely jazykové schopnosti. Který jazyk nebo jazyky se učíte, závisí na jazyce mluveném v domě a okolí, což dokládá důležitost kulturních vstupů.

Vysvětlení konkrétních fobií

Složitější teorie evoluční psychologie se snaží vysvětlit složitější chování. Například mnoho výzkumných studií ukazuje, že se budete pravděpodobně obávat hadů a pavouků než jiné dravé zvířata, jako jsou lvi a tygři.

Z evolučního hlediska to může být způsobeno tím, že hady a pavouci jsou obtížněji vidět. Pro naše předky bylo rozumné, aby pečlivě hleděly na jedovaté tvory před tím, než si vezmou ruce na dřevěné piliny nebo zarostlý kartáč.

Po čase se tato opatrnost stala instinktivní reakcí člověka.

Příklady: Jill se bojí pavouků od doby, kdy byla batolem. Poté, co zjistila, že nikdy nebyla kousnutá nebo neviděla někoho kousnutého pavoukem, její terapeut vysvětlil, že podle evoluční psychologie může být Jillův strach instinktivní reakcí.

Zdroje

Cosmides a Tooby. Univerzita Kalifornie Santa Barbara Centrum pro evoluční psychologii: Evoluční psychologie - základ

Mitchell, Melanie. Santa Fe Institute: Může evoluce vysvětlit, jak funguje mysl? Přehled debat o evoluční psychologii (1998)