Co je algoritmus při řešení problémů?

Při řešení problému je často rozhodující volba správného přístupu k dosažení nejlepšího řešení. V psychologii je jeden z těchto přístupů pro řešení problémů známý jako algoritmus . Algoritmus je definovaná sada procedur krok za krokem, která poskytuje správnou odpověď na konkrétní problém.

Správným dodržováním pokynů máte jistotu, že dosáhnete správné odpovědi.

Zatímco často je myšleno čistě jako matematický termín, může být použit stejný typ procesu, který zajistí nalezení správné odpovědi při řešení problému nebo při rozhodování.

Algoritmus je často vyjádřen formou grafu, kde čtverec představuje každý krok. Šipky se potom oddělí od každého kroku, aby ukázaly možné směry, které můžete použít k vyřešení problému. V některých případech musíte postupovat podle konkrétních kroků k vyřešení problému. V jiných případech můžete být schopni sledovat různé cesty, které povedou ke stejnému řešení.

Proč používat algoritmus?

Vrchol použití algoritmu k vyřešení problému nebo k rozhodnutí je ten, že poskytuje nejlepší možnou odpověď pokaždé. To je užitečné v situacích, kdy je přesnost kritická nebo kde podobné problémy je třeba často řešit. V mnoha případech mohou být počítačové programy navrženy tak, aby urychlily tento proces. Data musí být v systému umístěna tak, aby algoritmus mohl být proveden tak, aby přišel s správným řešením.

Takové postupné postupy mohou být užitečné v situacích, kdy každé rozhodnutí musí být učiněno podle stejného postupu a kde je přesnost kritická. Protože proces postupuje podle předepsané procedury, můžete si být jisti, že budete vždy odpovídat na správnou odpověď.

Nevýhodou použití algoritmu k vyřešení problému je to, že tento proces má tendenci být velmi časově náročný.

Takže pokud čelíte situaci, kdy je třeba učinit rozhodnutí velmi rychle, možná byste byli lépe využívali jinou strategii řešení problémů .

Například lékař, který rozhoduje o tom, jak zacházet s pacientem, by mohl použít přístup založený na algoritmech, přesto by to bylo velmi časově náročné a léčba by měla být provedena rychle. V tomto případě by se lékař namísto toho spoléhal na své odborné znalosti a zkušenosti z minulosti, aby velmi rychle zvolili, co považují za správný přístup k léčbě.

Algoritmy vs. Heuristika

V psychologii jsou algoritmy často kontrastovány s heuristikou . Heuristický je mentální zkratka, která umožňuje lidem rychlé rozhodování a řešení problémů. Tyto mentální zkratky jsou zpravidla informovány našimi minulými zkušenostmi a umožňují nám jednat rychle. Nicméně, heuristika je opravdu více-pravidlo-palec; nezaručují vždy správné řešení.

Jak tedy zjistíte, kdy použít heuristiku a kdy použít algoritmus? Při řešení problémů závisí rozhodování o způsobu použití, který závisí na potřebě přesnosti nebo rychlosti. Pokud je požadována úplná přesnost, je nejlepší použít algoritmus. Pomocí algoritmu se zvyšuje přesnost a minimalizují se potenciální chyby.

Na druhou stranu, pokud je čas problém, pak by bylo nejlepší použít heuristické. Mohou se vyskytnout chyby, ale tento přístup umožňuje rychlé rozhodování, když je čas podstatný.

Heuristika se běžněji používá v každodenních situacích, jako je zjištění nejlepší cesty k získání od bodu A do bodu B. Zatímco byste mohli použít algoritmus pro mapování každé možné cesty a určit, který z nich bude nejrychlejší, velmi časově náročný proces. Místo toho by nejlepším řešením bylo použít trasu, o níž víte, že v minulosti fungovala dobře.

Pokud pracujete v situaci, kdy absolutně potřebujete správnou nebo nejlepší odpověď, nejlépe je použít algoritmus.

Když vyřešíte problémy s matematickým domácím domácím záměrem, nechcete riskovat vaše hodnocení na základě odhadů. Sledováním algoritmu můžete zajistit, že se dostanete k správné odpovědi na každý problém.