Výběr zdravotní psychologie pro výzkum

11 Nápady pro experimenty, příspěvky a další projekty

Zdravotní psychologie, známá také jako lékařská psychologie nebo behaviorální medicína, se zaměřuje na to, jak biologie, psychologie , chování a sociální faktory ovlivňují zdraví a pohodu. Je to rozmanité a bohaté pole, které stojí za zkoumání, pokud studujete jako zdravotnický odborník a máte úkol, který vyžaduje výzkum nebo psaní příspěvku.

Příště, když hledáte výzkumné téma pro své studium a chcete se zaměřit na psychologii v oblasti zdraví , zvažte následující návrhy.

Ty mohou být inspirací pro experiment , výzkumný dokument nebo jakýkoli jiný typ třídního projektu. Než začnete, ujistěte se, že téma, které vás zajímá, je v souladu s konkrétním zadáním. Dokonce i když váš instruktor nevyžaduje, abyste získali souhlas s vaším zamýšleným tématem, je vždy dobré ho spustit, než se ponoříte příliš hlouběji do vašeho výzkumu.

A samozřejmě se ujistěte, že jste si vybrali předmět, o kterém víte, že budete moci najít vhodné zdroje . Nechcete se zavázat k projektu pouze proto, abyste zjistili, že s ním již není dostatek informací. Opět vstup vašeho instruktora může zabránit tomu, abyste ztratili čas na téma, které nabízí jen málo.

CÍLE PORUCHA A PORUCHA CHOVÁNÍ

RODINNÍ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ TÉMATA

TÉMATA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ