Možnosti poradenství pro osoby s ADHD

Příznaky ADHD mohou vést k řadě výzev, od rozbitých přátel až po nízké sebevědomí až po úzkost nebo depresi. Dlouhodobé nebo krátkodobé poradenství, které se někdy nazývá "talk terapie" nebo "kognitivní terapie", poskytuje lidem s ADHD bezpečné, nevědomé příležitost zpracovávat pocity a rozvíjet strategie pro zvládnutí účinků ADHD.

Poradenství může mít mnoho podob a mohou být nabízeny jednotlivci s řadou různých kvalifikací. Licencovaní sociální pracovníci, psychologové a psychiatři mohou nabídnout krátkodobé nebo dlouhodobé poradenství. Pouze psychiatři však mohou léky předepisovat léky na léčbu symptomů ADHD.

Druhy poradenství pro ADHD

Krátkodobé poradenství : Nejste trpí závažnými problémy, jako je vážná deprese, závislost atd., Ale čelíte některým specifickým výzvám, které byste chtěli řešit. Mohli byste například chtít zlepšit schopnost dokončit úkoly ve škole nebo v práci, naučit se některé techniky řízení hněvu nebo zjistit, proč se stále vyskytují určité problémy. Krátkodobé poradenství obvykle trvá týdny nebo měsíce spíše než roky a je často cílené.

Psychoterapie: Psychoterapie je formou dlouhodobé léčby poruch chování, duševních chorob nebo jiného významného stavu psychologickými prostředky.

Během psychoterapie, v průběhu mnoha měsíců nebo let, můžete prozkoumat svou minulost, abyste mohli lépe zvládnout váš dar a plánovat svou budoucnost. Psychoterapie může být vynikající volbou pro léčbu závažných problémů, ale není dobrou volbou pro řešení okamžitých problémů.

Rodinné poradenství: Často má ADHD zásadní vliv na rodinu.

Rodinné poradenství se může zaměřit na otázky týkající se dítěte nebo rodiče s ADHD. Získat rodinu společně s rodinným poradcem je bezpečný způsob, jak získat více informací o ADHD a jeho dopadu na rodinu a rozvíjet strategie pro řešení tohoto problému, takže rodina mohou fungovat normálně a šťastně.

Skupinové poradenství: Skupinové poradenství je zvláště užitečné pro děti nebo dospělé, kteří se v důsledku jejich ADHD cítí izolovaní nebo nepochopení. Skupinové poradenství je skvělým místem setkávat se s dalšími jednotlivci, kteří zápasí (a často se vyrovnávají) s podobnými problémy. Skupina může jednotlivci pomoci cítit srozumitelně a akceptovaně. Může poskytovat výkonný podpůrný systém, kromě zpracování pocitů, mezilidských vztahů a strategií zvládání.

Před zahájením jakéhokoli druhu poradenství je důležité zkontrolovat své cíle a pečlivě vybrat vhodného poradce a nastavení. Je také dobrý nápad zajistit, aby váš poradce měl specifické zkušenosti s ADHD. V mnoha případech je poradenství kryto zdravotním pojištěním - ale pouze v případě, že váš poradce volby přijme vaše pojištění a je ve vaší pojišťovací síti.