Distribuce frekvence

Jak se frekvenční distribuce používají v psychologickém výzkumu

Distribuce frekvence je shrnutím toho, jak často se v rámci vzorku skóre vyskytují různé výsledky. Podívejme se blíže na to, co to znamená.

Co je distribuce frekvence?

Řekněme, že jste získali následující sadu výsledků ze vzorku:

1, 0, 1, 4, 1, 2, 0, 3, 0 2, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3

Prvním krokem v přeměně této frekvence na distribuci je vytvoření tabulky. Označte jeden sloupec položky, které počítáte, v tomto případě počet psů v domácnostech ve vašem okolí.

Dále vytvořte sloupec, ve kterém můžete odpovídat. Umístěte řádek pro každou instanci.

Nakonec zadejte celkový počet a přidáte konečné číslo do třetího sloupce.

Počet psů v domácnosti

Tally

Frekvence

0

||||

4

1

||||| ||

7

2

|||

3

3

||

2

4 nebo více

|

1

Pomocí distribuce frekvencí můžete hledat vzory v datech. Při pohledu na výše uvedený stůl můžete rychle vidět, že ze 17 sledovaných domácností mělo 7 rodin jeden pes, zatímco čtyři rodiny neměly psa.

Další příklad distribuce frekvence

Předpokládejme například, že shromažďujete údaje o tom, kolik hodin studentů spánku dostane každý večer. Po provedení průzkumu 30 spolužáků máte následující sadu bodů:

7, 5, 8, 9, 4, 10, 7, 9, 6, 5, 9, 9, 8, 7, 6, 10, 4, 8

Abyste získali smysl pro tyto informace, musíte najít způsob, jak uspořádat data. Distribuce kmitočtu se běžně používá k kategorizaci informací, takže je lze rychle interpretovat vizuálně. V našem výše uvedeném příkladu slouží počet hodin každý týden jako kategorie a výskyt každého čísla se pak spočítá.

Výše uvedené informace mohou být uvedeny v tabulce:

Hodiny spánku

Tally

Frekvence

4

|||

3

5

|||

3

6

||||

4

7

|||||

5

8

|||||

5

9

||||| |

7

10

||

2

11

|

1

Při pohledu na stůl můžete rychle vidět, že 7 lidí hlásilo spánek po dobu 9 hodin, zatímco jen 3 lidé hlásili, že spí na 4 hodiny.

Jak se zobrazují distribuce kmitočtů?

Pomocí informací z distribuce kmitočtů mohou vědci vypočítat průměrnou , mediánovou , režimovou, rozsahovou a standardní odchylku. Distribuce frekvence se často zobrazuje ve formátu tabulky (jak je vidět v níže uvedeném příkladu), ale mohou být také graficky zobrazeny pomocí histogramu.

Slovo z

Distribuce kmitočtů je užitečným způsobem prezentace složitých dat. V psychologickém výzkumu může být distribuce kmitočtu využita k bližšímu pohledu na význam čísel. Například si představte, že psycholog má zájem na pohledu na to, jak testová úzkost ovlivnila známky.

Místo toho, aby se prostě díval na obrovský počet testovacích bodů, výzkumník by mohl data shromáždit do distribuce kmitočtu, který pak může být snadno převeden na sloupcový graf. Tímto způsobem se výzkumník může rychle podívat na důležitá témata, jako je rozsah skóre, stejně jako skóre, která se nejčastěji vyskytuje.

> Zdroje:

> Blair-Broeker, CT, Ernst, RM, & Myers, GŘ. Přemýšlení o psychologii: Věda mysli a chování. New York: Macmillan; 2008.

> Cohen, BH. Vysvětlení psychologické statistiky. New York: Wiley; 2013.