Co je reprezentativní vzorek?

To je klíčový faktor ve vědeckém výzkumu

Reprezentativní vzorek je skupina, která se těsně shoduje s charakteristikami své populace jako celku. Jinými slovy, vzorek je poměrně přesným odrazem populace, ze které je odebrán vzorek .

Proč to záleží? Jaký vliv má reprezentativní vzorek na výzkum? Podívejme se blíže na některé z hlavních důvodů, proč vědci tuto důležitou techniku ​​používají při svém výzkumu.

Proč používat reprezentativní vzorek?

Při shromažďování údajů pro psychologické studie vědci zřídka shromažďují informace od každého člena konkrétní populace. Tam jsou některé příklady, kde je důležité shromažďovat data od každého člena populace (US sčítání lidu je jeden příklad).

Zatímco to může znít docela jednoduché, získání skutečně reprezentativního vzorku může být docela náročné a vyžaduje spoustu času a úsilí. Jedním z prvních problémů, s nimiž se výzkumníci potýkají, je snaha získat menší vzorek účastníků, který skutečně odráží to, co se děje u větší populace.

Čím větší je vzorek, tím pravděpodobněji přesně odráží to, co existuje v populaci. Představte si například, že jste se pokoušeli vytvořit vzorek, který přesně reprezentoval celou populaci Spojených států. Pokud je váš vzorek příliš malý, nebudete moci reprezentovat různé přítomné osoby.

Abyste získali skutečně reprezentativní vzorek, možná budete potřebovat shromáždit informace od poměrně velkého souboru osob.

Jak jsou získané reprezentativní vzorky?

V psychologii je reprezentativní vzorek vybraným segmentem skupiny, která úzce srovnává populaci jako celek, pokud jde o klíčové proměnné, které jsou předmětem zkoumání.

Takže váš vzorek by se lišil v závislosti na tom, co je vaše téma výzkumu nebo populace zájmu.

Například jestliže zhruba polovina z celkového počtu zájmových skupin je žena, měla by být vzorka vytvořena z přibližně 50 procent žen, aby byla reprezentativní.

Náhodné vzorkování se často používá k získání reprezentativního vzorku z větší skupiny. To zahrnuje náhodnou volbu toho, kdo bude ve vzorku. Každý člen populace stojí a má stejnou šanci být vybrán.

Příklady reprezentativních vzorků

Představte si, že výzkumníci se chtějí podívat na rozdíly v barvě očí ve Spojených státech. Aby bylo možné získat reprezentativní vzorek, musí se podívat na to, jaké procento občanů USA sdílí určité kvality, jako je etnický původ a pohlaví, a zajistit, aby jejich vzorky přesně odrážely tato čísla.

Proč jsou reprezentativní vzorky tak významné ve výzkumu v oblasti zdraví?

Představte si, že pokud by vědci chtěli studovat prevalenci určité choroby v populaci jako takovém. Kdyby se spoléhali na nereprezentativní vzorek, mohli by dospět k závěrům, které neodrážejí přesně to, co se skutečně děje ve světě. To může nakonec ovlivnit, kolik dalšího výzkumu je věnováno studium této nemoci, stejně jako kolik finančních prostředků by mohlo být k dispozici pro další výzkum prevence a léčby.

> Zdroje:

Coon, D. a Mitterer, JO (2010). Úvod do psychologie: Brány k mysli a chování s koncepčními mapami. Belmont, CA: Wadsworth; 2010.

Americký sčítání lidu Bureau. Rychlé fakty: Spojené státy; 2015.