Když Grief přichází domů na svátky

Pro ty, kteří trpí ztrátou, může být svátky obzvlášť obtížné. Shromažďování s přáteli a rodinou pouze zdůrazňuje nepřítomnost jejich zesnulého milovaného člověka. Některé věci však můžete udělat, abyste jim pomohli v tomto obtížném čase.

Chápání smutku

Prvním krokem uklidnění milovaného člověka je pochopit, co prochází.

Smutek je proces složený z pěti odlišných fází. Tyto stadia se mohou objevit před smrtí nebo po ní a budou se vztahovat jak na člověka, který umírá, tak na ty, kteří ho milují. Všichni lidé jsou v jejich truchlícím procesu jedinečný, ale toto je obvyklá zakázka:

Co dělat

Co nedělat