Kariéra v klinické psychologii

Klinická psychologie se zabývá hodnocením, diagnostikou, léčbou a prevencí duševních poruch. Zatímco odborníci v této oblasti často pracují v lékařských zařízeních, klinické psychologové nejsou lékaři a ve většině států nepředepisují léky .

Klinická psychologie také představuje jediné největší podpole psychologů .

Zatímco všichni klinickí psychologové mají zájem o duševní zdraví, v této oblasti se ve skutečnosti nachází široká škála specialit. Některé z těchto oblastí zahrnují dětské duševní zdraví, duševní zdraví dospělých, poruchy učení, emoční poruchy, zneužívání návykových látek, geriatrii a psychologii zdraví .

Co dělají klinická psychologové?

Klinickí psychologové často pracují v nemocnicích, v soukromé praxi nebo v akademickém prostředí. Klinici jsou vyškoleni v řadě technik a teoretických přístupů. Někteří se specializují na léčbu určitých psychických poruch, zatímco jiní pracují s klienty, kteří trpí širokou škálou problémů. Klinické psychologové také léčí psychiatrické poruchy, jako je schizofrenie a deprese.

Kromě práce s klienty musí klinický psycholog udržovat podrobné záznamy o hodnocení klientů, diagnóze, terapeutických cílech a poznámkách k léčbě.

Tyto záznamy pomáhají lékařům a klientům sledovat pokrok a jsou často potřebné pro účely fakturace a pojištění.

Kolik klinicky psychologové obvykle získávají?

Květen 2016 uvádí, že průměrná roční mzda pro klinické psychology činí 75.230 USD. Další informace o typických platových poměrech pro klinické psychology .

Manuál pracovních výhledů ministerstva práce USA uvádí, že zaměstnanost v psychologii by měla růst rychleji než průměr. Rostoucí potřeba kvalifikovaných odborníků na péči o duševní zdraví přispěje k poptávce po klinických psychologech.

Zpráva z CNN za rok 2012 naznačuje, že průměrná roční mzda pro zkušené klinické psychology byla 83 500 dolarů a že nejvyšší plat za profesionály v této oblasti činila 169 000 dolarů. Zpráva shrnula klinickou psychologii jako "55" na svém seznamu "Nejlepších pracovních míst v Americe" a uvedla, že v současné době existuje téměř 154 300 pracovních míst v klinické psychologii s plánovaným růstem 21,9% do roku 2022. Kvalita života, kterou nabízejí klinici dává kariéře špičkové známky, pokud jde o osobní spokojenost a prospěch společnosti. Nicméně, to bylo více stresující než některé jiné profese.

Jaký typ studijního oboru vyžadují klinické psychologové?

Zatímco někteří jednotlivci najdou práci s magisterským diplomem, většina pozic vyžaduje doktorský titul v klinické psychologii. Některé postgraduální programy přijímá žadatele s vysokoškolským vzděláním v jiných oborech, ale většinou povzbuzují studenty, aby získali bakalářské studium v ​​oboru psychologie předtím, než absolvují studium postgraduálního studia v klinické psychologii.

Existují dva hlavní modely vzdělávání pro doktorské tituly. Tradiční Ph.D. v psychologii (nebo doktor filozofie v psychologii) zdůrazňuje roli výzkumu a vědy. Psy.D. (doktor psychologie) se zaměřuje především na klinickou a praktickou práci. Psy.D. programy jsou atraktivní pro mnoho studentů, protože obvykle trvat rok méně času na dokončení než Ph.D. Na druhou stranu, Ph.D. programy mají tendenci poskytovat lepší financování pro studenty postgraduálního studia.

Je pro Vás kariéra v klinické psychologii?

Klinické psychologové musí mít vynikající komunikační dovednosti.

Je rovněž důležité být kreativní při vývoji plánů léčby a přístupů. Než se rozhodnete pro kariéru v klinické psychologii, obraťte se na místní poskytovatele lidských služeb o možnosti dobrovolníků, které mohou být k dispozici. Klinická psychologie může být náročná i hluboce obohacující pole a dobrovolnické zkušenosti vám mohou pomoci rozhodnout, zda je kariéra v klinické psychologii pro vás vhodná.

Výhody kariéry v klinické psychologii

Potenciální nedostatky kariéry v klinické psychologii

Zdroje:

CNN Money. (2012) Klinický psycholog: Nejlepší pracovní místa v Americe.

Úřad statistiky práce. (2016). Pracovní příručka Outlook, psychologové.