Duševní nemoc a stigma

Rozsah a efekty

Každý, kdo má zkušenosti s duševním onemocněním, osobně nebo odborně, vám může říci, že navzdory pokrokům v psychiatrii a psychologii existuje značná stigma, která zůstává. Je třeba myslet pouze na knihu a film "Jeden přelet nad kukaččím hnízdem", aby získal pocit z toho stigmatu. Od té doby se oblast duševního zdraví dostává do určité vzdálenosti, ale stigma zůstává skutečností.

Typy stigmatu

Stigma spojená s duševní chorobou může být rozdělena do dvou typů: sociální stigma, která zahrnuje předpojaté postoje, které ostatní mají kolem duševní nemoci; a sebevědomý stigma, který zahrnuje internalizovanou stigma, kterou trpí osoba s duševním onemocněním. Oba jsou velmi reálné.

Přehled studií veřejného stigmatu duševních chorob ukazuje, že je stále rozšířen, i když veřejnost si více uvědomuje povahu různých podmínek. Zatímco veřejnost může přijmout lékařskou nebo genetickou povahu stavu a potřebu léčby, mnozí lidé stále mají negativní pohled na osoby s duševními chorobami.

Vnímaná stigma vede k internalizované hanbě o tom, že má duševní chorobu. V dlouhodobé studii bylo zjištěno, že tento druh internalizovaného stigmatu vede k horším výsledkům léčby.

Stručná historie stigmatu a duševního onemocnění

Duševní onemocnění má dlouhou historii stigmatizování ve společnostech po celém světě.

Od myšlenky, že známka ďábla je považována za morální trest, ideologie týkající se etiologie duševních chorob mají široký rozsah. Výsledkem je, že léčba z historického hlediska nebyla vždy vědecky významná a byla brutální a nehumánní. Začínajícím do neolitických časů, například trefování, zahrnovalo štěpení díry do lebky člověka, aby se uvolnili zlí duchové.

Léčba duševních chorob je od té doby dlouhá, ale psychologie a psychiatrie jsou relativně mladé a mají dlouhou cestu. Stigma vznikla ze strachu a nedostatku porozumění. Přetrvává i při větších znalostech o biochemické a genetické povaze různých podmínek. Vědci se nadále dozvídají více o příčinách duševních chorob a rozvíjejí účinnou léčbu. Doufáme, že stigma bude klesat.

Účinky stigmatu

Dopady stigmatu na lidi s duševním onemocněním a jejich rodiny jsou rozsáhlé. S stigmatem přichází nedostatek porozumění důležitým ostatním, které mohou být znepokojující a bolestivé. To může vést k izolaci a hanbě. Stigma může také vést k obtěžování, šikanování a dokonce k násilí. Lidé s duševními chorobami čelili diskriminaci při hledání zaměstnání a dokonce i bydlení. Stigma také zabraňuje lidem, aby vyhledávali pomoc nebo léčbu a v důsledku toho se jejich příznaky zhoršují a obtížněji se léčí.

Jak se vyrovnat

Máte-li duševní onemocnění, víte, že nejste sami. Jeden ze čtyř Američanů má nějaké duševní onemocnění. Cokoliv děláte, zůstaňte v kontaktu s ostatními a získávejte podporu.

Organizace jako Národní aliance pro duševní choroby (NAMI) nabízejí vzdělávací a podpůrné zdroje pro lidi a rodiny postižené duševními chorobami. Získejte léčbu, abyste měli snížené symptomy a lepší kvalitu života.

Pokud nemáte duševní nemoci, vzdělávejte kolem sebe lidi o tom, že duševní onemocnění je častější než lidé, kteří si uvědomují a hovoří proti stigmatu. Debutovat mýty o duševní nemoci, jako je myšlenka, že lidé se schizofrenií jsou obvykle násilí. Pokud rodinný příslušník nebo přítel dělá znevažující poznámku o osobě s duševním onemocněním, vzdělává je a nemá politiku tolerance.

Zatímco stigma přetrvává, může být nakonec eliminována s větším vzděláním a povědomím o duševní nemoci.

> Zdroje:

> Oexle N, Müller M., Kawohl W, et al. Self-stigma jako bariéra k oživení: longitudinální studie. Evropský archiv psychiatrie a klinická neurověda . Říjen 2017. doi: 10.1007 / s00406-017-0773-2.

> Pescosolido BA. Veřejná stigma duševního onemocnění. Journal of Health and Social Behavior . 2013, 54 (1): 1-21. dva: 10.1177 / 0022146512471197.