13 Komponenty účinných programů léčby

Co dělá programy léčby alkoholu?

Jak můžete zjistit, zda je program na léčbu alkoholu účinný? Jaké jsou komponenty a složky programů, které dosahují nejlepších výsledků?

Zajištění řešení problémů s alkoholem, výzkumný projekt na zdravotnickém středisku Univerzity Georgea Washingtona, zhodnotil výzkumnou literaturu a konzultoval s odborníky v léčivém a rehabilitačním průmyslu s cílem identifikovat 13 účinných látek účinného alkoholového ošetření.

Složky efektivní léčby alkoholem

Zdroj:

Zajištění řešení problémů s alkoholem, Lékařské centrum Univerzity Georgea Washingtona. "Aktivní složky efektivní léčby alkoholem." Červen 2003.