Včasné zjištění testu spotřeby alkoholu

Test krve chemie účinný při identifikaci těžkých pijáků

Pokročilý test chemie v krvi je k dispozici lékařům a poskytovatelům zdravotní péče. Tento test je dvakrát větší pravděpodobností detekce těžkého pití u svých pacientů ve srovnání s testy jaterních enzymů, které tradičně používají, vývojáři testovacího tvrzení.

Víceúrovňový test je schopen určit, zda se někdo během posledních čtyř až šesti týdnů zabýval těžkým pitím .

Pokud mužský pacient má v jednom dni více než pět nápojů, nebo jestliže žena má více než čtyři nápoje za den, zkouška odhalí tyto informace.

Jak funguje test EDAC

Test časné detekce konzumace alkoholu je vlastně algoritmus 20 úrovní chemie v krvi. Tato měření jsou porovnána s databází více než 1 700 těžkých a lehkých pijáků.

Výzkum ukázal, že test včasného zjišťování konzumace alkoholu je dvakrát přesnější než test jaterních enzymů, který byl po mnoho let používán k detekci těžkého pití . V jedné studii bylo pomocí testu správně identifikováno 88% těžkých pijáků a 92% lehkých pijáků.

Test je ještě účinnější u pacientů starších 40 let.

Včasná detekce Důležité

Výzkum ukázal, že čím dříve se problémy s alkoholem řeší, tím lépe jsou výsledky a méně dlouhodobé škody. Na schůzi Americké asociace pro klinickou chemii v roce 2008 byli lékaři vyzváni k použití testu na zvýšení časné intervence u těžkých pijáků.

"Lékaři mohou tento test použít jako součást včasného zásahu," uvedl James Harasymiw, ředitel služby detekce alkoholu ve zprávě AACC. "Pokud jsou pacienti konfrontováni s výsledky testů, mohou pravděpodobněji změnit své chování."

"Lékaři mohou ukázat pacientům výsledky testů, aby jim pomohli přesvědčit, že jejich pít způsobuje vážné poškození jejich orgánů a dalších biologických systémů," řekl Harasymiw.

Přesnější než testy skríningu?

Existuje mnoho krátkých testů screeningu alkoholu, které jsou k dispozici pro kontrolu problémů s alkoholem v oblasti zdravotní péče, ale výsledky těchto testů závisí na tom, zda pacient odpovídá na otázky otevřeně a upřímně.

Někdo, kdo se snaží zakrýt nebo minimalizovat své návyky na pití, by to mohl snadno provést pomocí screeningových testů s krátkou odpovědí. Test včasného zjišťování spotřeby alkoholu však měří skutečné hladiny chemie v krvi, což složitějšími konzumenty skrývá jejich spotřebu.

Zdroje:

Harasymiw, JW a kol. "Identifikace těžkých nápojů pomocí časné detekce spotřeby alkoholu." Alkoholismus: Klinický a experimentální výzkum únor 2001