Proč jsou někteří lidé náchylnější k depresi?

Zdá se, že někteří lidé dokáží potíže snadno otřásat a téměř se necítí modře. Jiní se zdají sklopit dokonce i sebemenším náznakem protivenství. Proč někteří lidé mají depresi, ale jiní ne, i za stejných okolností? Ačkoli není přesně známo, proč někteří lidé jsou náchylnější k depresi než jiní, je to pravděpodobně kombinace několika faktorů, které způsobují tento stav.

Proč někteří lidé mají větší depresi než ostatní

Mezi faktory, které jsou spojeny s větší pravděpodobností deprese, patří:

Jak můžete vidět, deprese může být velmi komplikovaným stavem, s určitými faktory, jako jsou biologické rozdíly ve fungování mozku, snad vytváření tendence k prohlubování depresí, když se člověk potýká s některými dalšími rizikovými faktory.