Jaké jsou účinky halucinogenů?

Vědci se domnívají, že halucinogeny mění vnímání uživatelů působením na neurální okruhy v mozku, zejména v prefrontální kůře, v oblasti mozku, která se podílí na vnímání, náladě a poznávání. Zatímco dissociativní léky jsou myšlenka narušovat glutamate vysílače v mozku, halucinogeny jsou věřil ovlivnit neurotransmitter serotonin.

Halucinogeny mohou také ovlivnit oblasti mozku, které se zabývají regulací vzrušení a fyziologickými reakcemi na stres a paniku, podle výzkumu National Institute on Drug Abuse (NIDA).

Jaké jsou krátkodobé účinky halucinogenů?

Lidé, kteří užívají halucinogeny, mohou vidět věci, slyšet věci a cítit pocity, které se zdají být velmi reálné, ale ve skutečnosti neexistují. Tato změněná vnímání jsou známá jako halucinace.

Obvykle mohou tyto účinky začít po 20 až 90 minutách po požití a mohou trvat až 12 hodin.

Jeden problém pro uživatele halucinogenů je skutečnost, že účinky léku mohou být vysoce nepředvídatelné. Přijaté množství, plus osobnost uživatele, nálada, okolí a očekávání mohou hrát roli v tom, jak "cesta" půjde.

Co mohou halucinogeny dělat, je narušit schopnost uživatele rozpoznat skutečnost, racionálně myslet a komunikovat. Stručně řečeno, drogová psychóza a nepředvídatelná.

Někdy uživatel zažije příjemný a psychicky stimulující výlet. Některé zprávy mají pocit vyššího porozumění. Ale uživatelé mohou mít "špatný výlet", který produkuje děsivé myšlenky a pocity úzkosti a zoufalství.

Podle průzkumu NIDA mohou špatné cesty vyvolat strach z ztráty kontroly, šílenství nebo smrti.

Následuje seznam krátkodobých účinků halucinogenních léků poskytovaných NIDA:

Psilocybin

Krátkodobé celkové účinky halucinogenů

Senzorické efekty

Fyzické efekty

Jaké jsou dlouhodobé účinky halucinogenů?

Jedním z důsledků opakovaného užívání halucinogenů je vývoj tolerance. Studie ukazují, že uživatelé LSD velmi rychle vyvíjejí vysokou toleranci vůči léku.

To znamená, že musí mít stále větší množství, aby získaly stejné účinky.

Výzkum naznačuje, že pokud uživatel vyvinul toleranci vůči jednomu přípravku v halucinogenní třídě, bude mít také toleranci k jiným lékům ve stejné třídě. Například, pokud někdo vyvinul toleranci vůči LSD, bude mít také toleranci vůči psilocybinu a meskalinu .

Nemají však toleranci vůči lékům, které ovlivňují jiné systémy neurotransmiterů, jako jsou amfetaminy a marihuana.

Tato tolerance není trvalá. Pokud osoba přestane užívat lék několik dní, tolerance zmizí.

Také chronickí uživatelé halucinogenů obvykle nemají žádné fyzické abstinenční příznaky, když přestanou užívat léky, na rozdíl od uživatelů, kteří se stali závislými na jiných drogách nebo alkoholu.

Trvalá psychóza a překážky

Dva z vážnějších dlouhodobých účinků halucinogenu jsou perzistentní psychóza a záchvaty, jinak známé jako porucha vnímání přetrvávající halucinogen (HPPD). Mnohokrát se tyto stavy vyskytnou společně.

I když jsou vzácné, výskyt těchto stavů je stejně nepředvídatelný jako v případě špatného výletu. Mohou se stát všem, ale výzkum ukázal, že jsou častěji pozorovány u pacientů s psychologickými problémy v minulosti.

NIDA uvádí, že u některých uživatelů může docházet k přetrvávající psychóze a převratům i po jediném vystavení halucinogenním lékům.

Ve skutečnosti neexistuje žádná zavedená léčba záchvatů, i když mnoho, kteří je zažívají, jsou léčeni antidepresivy, antipsychotikami a psychoterapií.

Podle NIDA jsou zde některé specifické dlouhodobé účinky užívání hallucinogenů:

Dlouhodobé účinky

Trvalá psychóza

Halucinogenní porucha percepce (Flashbacks)

Zdroj:

Národní ústav pro zneužívání drog. "Halucinogeny a disociativní drogy." Řada výzkumných zpráv byla aktualizována v lednu 2014