Jak se homeostáza týká závislosti?

Závislost může významně ovlivnit chemii vašeho mozku

Mozek je neuvěřitelně složitý orgán, jehož jedinečné funkce jsou nezbytné pro naše přežití a každodenní život. Když náš mozek pracuje správně, přizpůsobujeme se a správně se chováme v našem prostředí, učíme se a přizpůsobujeme se různým faktorům. Nicméně, chemie vašeho mozku může být významně ovlivněna v případě závislosti.

Závislost a homeostáza

Závislost , ať už na drogy nebo na alkohol, může změnit svou přirozenou rovnováhu v mozku, známou také jako její stav homeostázy.

Mozok dohlíží nebo monitoruje homeostázu těla a upravuje tak udržení zdravého a fungujícího systému. Drogy nebo alkohol mohou interferovat s procesem, což poškozuje stav vašeho těla homeostázu.

Když jste závislý na látce, stále trpíte nadměrně stimulujícími částmi mozku, čímž se vaše tělo vyrovnává. Když váš mozek má potíže s dosažením své ideální rovnováhy, přizpůsobí se reakci na reakce návykových látek. Potom vytvoří novou žádanou hodnotu pro přidání stimulace; vytvoření tohoto nového vyvážení je známé jako alostáza .

Problém s Allostasis

Váš mozek je neuvěřitelně adaptivní, ale schopnost vytvořit nový rovnovážný bod prostřednictvím alostázy může změnit způsob, jakým funguje váš mozek. Změna stavu bilance spouští konkrétní chování a požadavky, včetně:

Jakmile se homeostáza změní a alostáza dosáhne, mozog vyžaduje návykovou látku, aby udržel tento nový rovnovážný bod.

Identifikace závislostí

Vzhledem k novému stavu homeostázy mozku může být někdy obtížné, abyste si uvědomili, že vaše tělo se posunulo a že jste se stali závislými na látce. Kritéria používaná k identifikaci závislosti stanovují devět poruch souvisejících s látkou, včetně alkoholu, kofeinu, konopí, halucinogenů, inhalantů, opioidů, sedativ, stimulantů a tabáku.

Bez ohledu na látku je závislost definována čtyřmi klíčovými charakteristikami:

  1. Zhoršená kontrola: Z důvodu homeostázy můžete užívat více, než jste zamýšleli nebo jste nemohli zastavit. Můžete také zažít choulostivost, která je tak závažná, že potlačují jakýkoli jiný pocit.
  2. Sociální postižení: Bez ohledu na to, jak vaše závislost poškozuje ostatní, pokračujete v zneužívání návykových látek.
  3. Rizikové použití: Přestože jste si vědomi možnosti fyzického poškození, můžete pokračovat v užívání drog. Možná jste tak zoufalá, abyste dostali další opravu, kterou si sami sebe vystavíte riziku, abyste ji získali.
  4. Tolerance a stažení: Prostřednictvím tolerance budete potřebovat více a více látek, abyste získali stejné účinky. Můžete také zaznamenat abstinenční příznaky, pokud nedostanete látku, kterou toužíte.

> Zdroj:

> Americká psychiatrická asociace. Diagnostický a statistický manuál duševních nemocí, 5. vydání . 2013.

> Horvarth, T. "Jak závislost ovlivňuje mozek?" MentalHelp.Net. 2016.