Definování komplexní posttraumatické stresové poruchy (PTSD)

Tato porucha nastává po dlouhodobé traumatu

Jaká je definice komplexní posttraumatické stresové poruchy (PTSD)? Stručně řečeno, jedná se o stav duševního zdraví, který se vyvíjí po expozici chronickým, dlouhodobým traumatickým událostem, které obvykle zahrnují určitou formu fyzického nebo emočního zajetí.

Zlepšete porozumění této poruše s touto definicí a příklady společných zkušeností, které vedou k jejímu rozvoji.

Společné příčiny komplexní PTSD

Komplexní PTSD je také známý jako poruchy extrémního stresu, které nejsou jinak určeny (DESNOS). Traumatické zkušenosti, jako je sexuální zneužívání v dětství, fyzické zneužívání dětí nebo domácí násilí, mohou způsobit, že se rozvinou. Členové ozbrojených sil, kteří jsou nuceni do táborů zajatců, jsou také náchylní k vývoji složité PTSD.

Co mají výše uvedené zkušenosti společné? V každém z těchto druhů událostí je oběť pod kontrolou jiné osoby a nemá schopnost snadno uniknout. Další informace o dopadu takových zkušeností na oběti se seznámíte se seznamem příznaků souvisejících se složitou PTSD.

Změny ve vědomí a další komplexní symptomy PTSD

Řada příznaků se považuje za reprezentativní pro komplexní PTSD. Lidé s tímto onemocněním mají tendenci trpět problémy emoční regulace. To znamená, že mají obtížné zvládnout své emoce.

Mohou se setkat s těžkou depresí, myšlenkami na sebevraždu nebo mají potíže s ovládáním svého hněvu.

Komplexní pacienti s PTSD mohou po expozici chronické traumatické události také zaznamenat změny ve vědomí. Mohou například potlačit vzpomínky na traumatickou událost, zaznamenat překážky nebo zkušenosti s disociací .

Změněné pohledy na sebe a další

Lidé se složitou PTSD se mohou také začít chovat jinak. Mohou se objevit příznaky, jako jsou pocity bezmocnosti, hanba nebo vina. Mohou se také cítit odpojeni a odlišní od ostatních.

Komplexní pacienti s PTSD se nejen na sebe dívají jinak, ale i na pachatele zodpovědné za jejich traumu. Mohou mít pocit, jako by neměli žádnou moc nad pachatelem nebo že pachatel má ve vztahu vztah. Lidé se složitou PTSD by také mohli být znepokojeni jejich vztahem s pachatelem. Například mohou bavit neustálé myšlenky, že se pomstou na osobu, která jim ublížila.

Lidé se složitou PTSD budou mít změněné názory na sebe, své pachatele a na svět obecně nebo na společnost obecně. To proto, že lidé, kteří jsou vystaveni chronickým nebo opakovaným traumatickým událostem, často ztrácejí víru v lidstvo nebo mají pocit beznaděje ohledně budoucnosti.

Společné problémy vztahu

Pro složité PTSD je těžké mít zdravé vztahy. Vztahy vyžadují, aby se zúčastněné osoby dostaly do určité míry a důvěřovaly ostatním, ale složití pacienti s PTSD mají tendenci se izolovat a nedůvěřovat ostatním.

Izolace způsobuje, že je těžké nalézt lidi, s nimiž se mají spojit. Nedůvěřivost ostatních, na druhé straně, činí pro jednotlivce s komplexním PTSD těžké propojit se s potenciálními přáteli nebo romantickými partnery.

Ignorování příznaků

Pokud vy nebo váš milovaný máte komplexní PTSD, je důležité, abyste věnovali pozornost symptomům. Ignorování situace jen zhorší situaci. Najděte poskytovatele duševního zdraví, abyste získali tipy ohledně zdravých strategií zvládání.