Co je to technika duševního zdraví?

Seznamte se s tímto cenným hráčem v týmu pro léčbu duševního zdraví

Technici duševního zdraví, také nazývaní psychiatři nebo asistenti v oblasti duševního zdraví, jsou klíčoví hráči týmu pro léčbu duševního zdraví. Ale co přesně dělají - a proč jsou důležité? Zde je to, co byste měli vědět.

Mnoho rolí technik duševního zdraví

Pokud vy nebo někdo, koho milujete, trpíte vážnou fóbií (nebo více než jednou spolu s poruchou zneužívání návykových látek ), můžete pracovat s technikou duševního zdraví jako součást svého celkového léčebného plánu.

Techniky duševního zdraví jsou zaměstnávány v různých prostředích, včetně ambulantních zařízení duševního zdraví, stejně jako zařízení dlouhodobé péče jak pro dospělé, tak pro děti.

Technici duševního zdraví nosí mnoho klobouků. Typickým dnem může být vyplnění vstupních formulářů pro nové pacienty, vedení individuální nebo skupinové terapie, podávání předepsaných léků, pomoc při vaření při přípravě a podávání oběda, vedení psychoterapeutické skupiny , dohled nad návštěvami rodiny a pomoc pacientům s osobní hygiena.

Obecně se očekává, že také technici v oblasti duševního zdraví budou implementovat programy modifikace chování pro jednotlivé klienty; být k dispozici pro klienty, kteří potřebují mluvit; a udržujte zařízení v pořádku. Je také jejich úkolem sledovat vzorce chování pacientů a hlásit tyto pozorování školenému zdravotnickému personálu.

Neexistuje jediný přístup k léčbě, pokud jde o techniky duševního zdraví.

Místo toho, tech přístup s pacienty nejčastěji odráží filozofii zařízení, ve kterém jsou zaměstnáni. Je to proto, že mnozí asistenti v oblasti duševního zdraví jsou studenti psychologie a zákonem požadováno, aby byli pod dohledem těch, kteří mají pokročilé stupně.

Jak jsou trénovány Techniky duševního zdraví?

V mnoha jurisdikcích technici v oblasti duševního zdraví nepotřebují žádné zvláštní vzdělání nad rámec středoškolského diplomu.

Zaměstnavatelé tradičně poskytují výuku ve třídě a výcvik na pracovišti, aby rozvíjeli příslušné dovednosti. Toto se však pomalu mění. Mnoho zaměstnavatelů nyní vyžaduje vysokoškolské studium v ​​psychologii nebo sociální práci. Někteří dokonce vyžadují bakalářský titul.

Bez ohledu na vzdělání jsou velmi důležité vynikající schopnosti v oblasti vztahů a schopnosti řešit problémy. Techniky duševního zdraví musí být flexibilní, přizpůsobivé a schopné rychle přemýšlet.

Jako vstupní pozici má tech- nicka duševního zdraví obecně málo příležitostí ke specializaci. Technisté místo toho mají tendenci volit pracovní místa, která jim nejlépe vyhovují, od poloviny domů až po uzamčené bytové jednotky. Techové se mohou také rozhodnout pracovat v jednotkách chemické závislosti nebo školách se speciálními potřebami. Mnoho techniků přijímá několik různých pracovních míst ve škole, aby prozkoumalo jejich možnosti a zvolilo směr pro specializované vzdělávání.

Zdroj:

Oblast zdravotní výchovy v oblasti Florida. "Technik duševního zdraví / poradce v oblasti duševního zdraví."