Co je smyslové přizpůsobení?

Proč zažíváme to a příklady

Představte si, že jste právě vstoupili do vaší oblíbené italské restaurace. Když poprvé procházíte dveřmi, vynikající vůně česneku a rajčat je téměř ohromující. Sedni si a počkáš na stůl, a po několika minutách se vůně začnou rozptýlit, dokud si je nevšimne. Toto je příklad toho, co je známo jako senzorická adaptace.

Proč se setkáváme se senzorickou adaptací?

Senzorická adaptace se týká snížení citlivosti na stimul po jeho konstantní expozici. Zatímco senzorická adaptace snižuje naše povědomí o neustálém podnětu, pomáhá uvolnit naši pozornost a zdroje, abychom se podíleli na dalších podnětech v prostředí kolem nás. Všech pět našich smyslů se neustále přizpůsobuje tomu, co je kolem nás, stejně jako nám individuálně a to, co zažíváme, jako je stárnutí nebo nemoci.

Představte si, jak by to bylo, kdybyste neměli senzorickou adaptaci. Možná byste se ocitli ohromeni ostrým zápachem cibule, která přichází z kuchyně, nebo z dálky z obývacího pokoje. Jelikož neustálé vystavení smyslovým podnětům snižuje naši citlivost, jsme schopni posunout naši pozornost na další věci v našem prostředí, než abychom se soustředili na jeden ohromující podnět.

Příklady

Zde jsou další příklady smyslové adaptace:

Zdroje:

Coon, D. a Mitterer, JO (2010). Úvod do psychologie: Brány k mysli a chování s koncepčními mapami. Belmont, CA: Wadsworth.

Nevid, JS (2012). Základní psychologie: koncepty a aplikace. Belmont, CA: Wadsworth.

Webster, MA (2012). Rozvíjení konceptů smyslové adaptace. F1000 Biology Reports , 4 , 21.

"Sensation and Perception: Sensory Adaptation." Indiana univerzita - univerzita v Purdue Fort Wayne.