To jsou dlouhodobé účinky užívání heroinu

Některé účinky užívání heroinu jsou nevratné

Dlouhodobé a krátkodobé účinky užívání heroinu způsobují spouštění vašeho těla. Když uživatel opakovaně užívá heroin , může způsobit skutečné změny ve fyzické struktuře a fyziologii mozku, které mohou způsobit dlouhodobou nerovnováhu v neuronálních a hormonálních systémech. Tyto změny jsou obtížné zvrátit.

Dlouhodobé užívání heroinu zvyšuje toleranci

Dlouhodobé účinky užívání heroinu na mozek mají velké důsledky.

Když děláte heroin, spojuje se s opiátovými receptory vašeho mozku. Častým uživatelským mozkem je nepřetržité bombardování heroinu vytvořením dalších receptorů. Nyní se zvyšuje tolerance uživatele a pro dosažení požadovaného účinku musí užívat stále rostoucí množství heroinu.

Stejně jako mnoho nedovolených drog může užívání heroinu vyvolat hluboké úrovně tolerance a fyzické závislosti. Tolerance znamená, že uživatel vyžaduje více a více léků, aby pocítili stejné účinky a závislost znamená, že abstinenční příznaky se projeví, pokud se uživatel pokusí opustit náhle.

Dlouhodobé užívání heroinu a produkci dopaminu

Více závažné než tolerance, dlouhodobé užívání heroinu ovlivňuje produkci dopaminu v mozku. Dopamin je neurotransmiter, který hraje velkou roli v tom, jak váš mozek řídí pohyb a nedostatek je příčinou Parkinsonovy nemoci.

Heroin má špičku v produkci dopaminu spolu s dalšími neurochemikáliemi.

To způsobuje, že mozek přestal produkovat a začal se spoléhat na užívání heroinu jako primární zdroj výroby.

Pokud se uživatel nedostane svého fixu a nepřidá dopamin do svého těla, začnou symptomy abstinence. Dlouhodobý důsledek je v určitém okamžiku, kdy váš mozek není schopen regulovat své vlastní neurochemické hladiny.

Dlouhodobé užívání heroinu a snížená pohoda

Dlouhodobé užívání heroinu vede ke snížení pohody nejen proto, že oslabí váš imunitní systém. Závislými se často nestará o sebe sama a zanedbávají základní potřeby, jako je hygiena a odpovídající výživa.

Toto zanedbávání může vést k řadě důsledků, které závisí na problému. Například:

Když někdo náhle ukončí užívání heroinu , příznaky z vysazení mohou začít během několika hodin. Obvykle jsou nejzávažnější abstinenční příznaky vrcholové mezi 24 a 48 hodinami po poslední dávce a po asi týdnu ustoupí. Někteří uživatelé však vykazují přetrvávající příznaky po mnoho měsíců.

Symptomy stažení heroinu

Když se návykový člověk přestane užívat heroin, zaznamená příznaky z vysazení, pokud nedostane opravu. To je jeden z důvodů, proč je tak těžké vykopnout heroinový zvyk. Symptomy stažení heroinu mohou zahrnovat:

Rizika závislosti na heroinu

Pravděpodobně nejběžnějším dlouhodobým účinkem užívání heroinu je závislost - popsaný Národním institutem pro zneužívání drog jako chronická recidivující nemoc, která přesahuje fyzickou závislost na droze.

Závislost na heroinu způsobuje, že uživatel zažívá nekontrolovatelné chování při hledání drog bez ohledu na důsledky. Závislost na heroinu je tak hluboká, že hledání a užívání drogy se může stát primárním účelem v životě návyku.

Zdroje:

Národní ústav pro zneužívání drog. "Heroin." Řada výzkumných zpráv byla aktualizována v lednu 2014.

Institut Palm Beach: účinky dlouhodobého užívání heroinu.

Partnerství na DrugFree.org. "Heroin." Druhá příručka .